Tabela Loan Yojana Gujarat 2022 | તબેલા લોન યોજના

Tabela Mortgage Yojana Gujarat 2022 | તબેલા લોન યોજના | Cow Tabela Mortgage in Gujarat |આદિજાતિ નિગમ યોજના | Mortgage For Tabela In Gujarat | લાભાર્થીઓને તબેલા માટેની લોન યોજના દ્વરા રૂ.4 લાખ સુધીનું ધિરાણ મળશે

આદિજાતિ નિગમ ગુજરાત દ્વારા ઘણી બધી લોન યોજનાઓ ચલાવવામાં આવે છે. જેમ કે ખેડૂતો માટે ટ્રેકટર સહાય યોજના, બ્યુટી પાર્લર લોન યોજના, વિદેશ જવા લોન યોજના વગેરે યોજનાઓ ચાલે છે. આજે અમે ખેડુતોની એક યોજના લઈને આવ્યા છે. જે ખેડૂતોને ભેંસો કે ગાયો માટે લોન જોઈએ છે તો આ પોસ્ટ ફ્કત એના માટે જ છે. આ યોજના અંતર્ગત ખેડૂતને મોટી રકમ સરકાર દ્વારા મળે છે. જેનો ઉપયોગ કરી તબેલો બનાવી શકાય છે.

Tabela Mortgage Yojana Gujarat 2022 | તબેલા લોન યોજના

Many mortgage schemes are run by Gujarat Adijati Nigam . Resembling operating tractor help schemes for farmers. As well as, loans for overseas examine loans, poultry farms and stables and so on. are supplied at very low rates of interest. By this put up, the pastoralists and farmers of Gujarat will get a mortgage to construct stables for his or her cows and buffaloes below this scheme. Individuals who have quite a lot of cows and buffaloes want to have the ability to construct stables in an excellent place to care for the individuals. Below which Pashupalan Mortgage Yojana 2022 Gujarat might be given below self-employment scheme. To get this mortgage, one has to use on-line from Adijati Gujarat Web site.

યોજનામાં મળવાપાત્ર સહાય: Tabela Mortgage Yojana

યોજનામાં મળવાપાત્ર સહાય: Tabela Mortgage Yojana

 • લાભાર્થીને રૂપિયા 4 લાખ નું ધિરાણ મળશે.
 • લાભાર્થીઓએ આ ધિરાણ મેળવવા કુલ ધિરાણના 10% પ્રમાણે ફાળો ભરવાનો રહેશે.
 • આ ધિરાણ વાર્ષિક 4 ટકાના દરે ભરવાનું હોય છે. જે Tabela Mortgage Subsidy બરાબર છે.
 • Tabela Mortgage Yojana પરત કરવાનો સમયતબેલા માટેની લોન હેઠળ જો લોન પરત ચૂકવવામાં વિલંબિત થશે તો 2% દંડનીય રહેશે.આ લોનની પરત ચુકવણી 20 ત્રિમાસિક હપ્તામાં કરવાની રહેશે.આ લોન માટે અરજદાર પાસે સગવડ હોય તો અરજદાર લોન લીધા બાદ નિયત સમય કરતા પહેલાં પણ લોનની ભરપાઈ કરી શકે છે.

  Eligibility for mortgage : Tabela Mortgage YojanaThe applicant should have a certificates of ethnicity.Applicant age shouldn’t be lower than 18 years and less than 55 years.Those that have annual revenue of Rs. 1,20,000 / – for rural space and Rs. 1,50,000 / – for city space will get the good thing about this scheme.

  Tabela Mortgage Yojana Required Paperwork:Certificates of Scheduled Tribes (Instance of Competent Officer)Copy of Ration Card of the applicantChecking account passbookCopy of Aadhaar cardProof of property submitted by the applicant (constructing paperwork and property card which is latest and seven/12 and 8-A of land or with out burden)7-12 and 8-A of the guarantor-1 or paperwork and property card of the constructingAuthorities Accepted Valuation Valuation Report on Property submitted by Zamindar-1Authorities Accepted Valuation Valuation Report on Property submitted by Zamindar-2Bailiffs must submit affidavit affidavit on stamp paper of Rs.20 /Tabela Mortgage Yojana On-line Apply | તબેલા લોન યોજના ઓનલાઈન અરજી કરTabela Mortgage Yojana નું ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ ભરવાનું હોય છે. Animal Husbandry Mortgage In Gujarat નું ઓનલાઈન ફોર્મ કેવી રીતે ભરવું તેની Step by Step માહિતી મેળવીશું. જે માહિતી નીચે મુજબ વે તમને House Web page પર “Apply for Mortgage” નામનું બટન દેખાશે, જેના પર Click on કરવાનું રહેશે.બટન પર ક્લિક કર્યા બાદ “Gujarat Tribal Growth Company” નામનું નવું Web page ખૂલશે.જેમાં તમારા દ્વારા પ્રથમ વખત જ “Mortgage Apply” કરતા હશો તો “Register Right here” પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.હવે તમારે વ્યકિતગત ID બનાવવાનું રહેશે.તમે પોતાનું વ્યક્તિગત પેજ લોગીન કર્યા બાદ “My Functions” માં “Apply Now” કરવાનું રહેશે.Apply Now પર ક્લિક કર્યા બાદ ઘણી બધી યોજનાઓ ઓનલાઈન બતાવશે. જેમાં “Self Employment” બટન પર ક્લિક કરો.હવે તમારા દ્વારા “Self Employment” પર ક્લિક કર્યા પછી આપેલી શરતોને ધ્યાનપૂર્વક વાંચવાની રહેશે. જેને વાંચીને “Apply Now” ક્લિક કરવાનું રહેશે.લાભાર્થીએ પોતાની Utility Data ઓનલાઈન ભરતી વખતે અરજીની વિગતો, અરજદારની મિલકતની વિગતો, લોનની વિગતો, જામીનદારની વિગતો વગેરે નાખવાની રહેશે.જેમાં યોજનાની પસંદગીમાં “તબેલા માટેની લોન યોજના” પસંદ કરીને તેની આગળની કોલમમાં લોનની રકમ ભરવાની રહેશે.તમે નક્કી કરેલા જામીનદારની મિલકતની વિગત, બેંક એકાઉન્‍ટની વિગત, અન્ય માંગ્યા મુજબના ડોક્યુમેંટ અપલોડ કરવાના રહેશે.તમામ વિગતો ઓનલાઈન ભર્યા બાદ ફરીથી એકવાર ચકાસણી કરીને એપ્લિકેશન સેવ કરવાની રહેશે.Save કરેલી એપ્લિકેશનનો નંબર જનરેટ થશે. જેની પ્રિન્‍ટ લઈને સાચવી રાખવાની રહેશે.તમે પોતાનું વ્યક્તિગત પેજ લોગીન કર્યા બાદ “My Functions” માં “Apply Now” કરવાનું રહેશે.Apply Now પર ક્લિક કર્યા બાદ ઘણી બધી યોજનાઓ ઓનલાઈન બતાવશે. જેમાં “Self Employment” બટન પર ક્લિક કરો.હવે તમારા દ્વારા “Self Employment” પર ક્લિક કર્યા પછી આપેલી શરતોને ધ્યાનપૂર્વક વાંચવાની રહેશે. જેને વાંચીને “Apply Now” ક્લિક કરવાનું રહેશે.

Tabela Mortgage Yojana On-line Kind SubmissionBeneficiary must enter the small print of the applying, particulars of the property of the applicant, particulars of the mortgage, particulars of the guarantor and so on. whereas filling his software data on-line.

 • Wherein the mortgage quantity must be paid within the subsequent column by choosing “Mortgage Scheme for Stables” within the number of scheme.
 • It’s important to add the property particulars, checking account particulars, different required paperwork as you might have determined.
 • After filling all the small print on-line, the applying must be checked once more and saved.
 • The variety of saved software might be generated. Whose print should be taken and preserved.

Tabela Mortgage Yojana નો લાભ કોને આપવામાં આવે છે?

Adijati Vikas Nigam,Gandhinagar દ્વારા ગુજરાતના મૂળ નાગરિક હોય અને આદિજાતિ(ST) ના નાગરિકોને આપવામાં આવે છે.

Tabela Mortgage Yojana હેઠળ કેટલું ધિરાણ આપવામાં આવે છે? 

લાભાર્થીઓને  તબેલા લોન યોજના પર કુલ રૂપિયા 4 લાખની લોન આપવામાં આવે છે.

Tabela Mortgage Yojana કેટલા વ્યાજદર સાથે આપવામાં આવે છે?

તબેલા લોનનો નવો વ્યવસાય ચાલુ કરવા માટે આ ધિરાણ આપવામાં આવે છે. જેનો વ્યાજદર માત્ર 4% હોય છે.

Source link


Post a Comment

Previous Post Next Post